Kontakt

Adres e-mail Koła Naukowego: followup@up.krakow.pl


Opiekunowie Koła:

dr Wojciech Maciejewski: wojciech.maciejewski@up.krakow.pl

dr Anna Juryk: anna.juryk@up.krakow.pl


Zarząd:

Przewodnicząca: Ewa Bołoz: ewaboloz@op.pl

Wiceprzewodniczący: Kacper Cholewa: cholewa00.kc@gmail.com

Patryk Grabiński: pgrabinski95@gmail.com

Maria Mirochna: mirochnamaria@gmail.com

Mateusz Nowak: nowakmateusz977@gmail.com


Formularz kontaktowy:

Reklamy